A cultura galega sempre estivo relacionada coa tradición, coa maxia e coa espiritualidade, por esa razón podemos atopar nomes como Piedade.

Trátase dun nome non demasiado común en Galicia, xa que só o teñen seis persoas na nosa comunidade, segundo o Instituto Galego de Estatística.

Orixe do nome Piedade

O nome de Piedade ten a súa orixe no latín, unha lingua que se estendeu por gran parte de Europa grazas á expansión do Imperio Romano.

Pero, ademais, o nome de Piedade ten unha orixe claramente cristiá, xa que un dos sucesos que tivo lugar durante a paixón de Cristo foi o da Virxe María sostendo o seu corpo. De aí, o xurdimento da Virxe da Piedade.

Significado do nome de Piedade

Son moitos os significados que se lle outorgan ao nome de Piedade. Todos eles están relacionados con valores como a compaixón, a misericordia ou o amor, tres aspectos que destacan na cultura cristiá.

Doutra banda, aparecería outro significado que procedería da palabra pietas que é sentido do deber. Este último significado alude á orixe desta palabra procedente da lingua do latín.

Mulleres co nome de Piedade

Estas son algunhas das mulleres máis coñecidas co nome de Piedade:

  • Piedade Bonnet: poeta, novelista, dramaturga e crítica literaria.
  • Pietat Fornesa i Albiñà: pintora

Como se di o nome de Piedade outros idiomas

A continuación, indicámosche a tradución de Piedade a outros idiomas.

Idioma Traducción
Español Piti (hipocorístico)
Piedad
Catalán Pietat
Éuscaro Pietatea
Kupiñe
Gupida
Errukiñe
Errukia
Portugués

Didi (hipocorístico)

Dadinha (hipocorístico)

Piedade