Caridade é un nome que sempre estivo relacionado con valores nobres e positivos. Co tempo este nome perdeu certa popularidade, pero hoxe en día aínda se segue a utilizar.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, en Galicia hai máis de 200 mulleres que se chaman Caridade, co que se trata dun nome non moi usado, ideal se queres poñerlle ao teu bebé un nome diferente.

Orixe do nombre Caridade

Caridade é un nome que procede do termo latino caritas.

Posteriormente e coa evolución da linguaxe, ese termo adaptouse ao galego, pasando a denominarse “caridade” e esa palabra pasou a formar parte dos nomes que se asignaban no noso idioma.

Significado do nome de Caridade

O nome de Caridade ten diferentes significados entre os que se atopan amada, querida, misericordia, amor, xenerosidade ou axuda. Todos estes significados proceden do termo latino caridade. Pero a nivel etimolóxico, o significado concreto é o de “carestía”.

Este termo é moi utilizado no sector eclesiástico e nas litúrxicas cristiás. Nese contexto a palabra caridade é unha das calidades do bo cristián e por iso non resulta estraño ver ou escoitar a palabra Caridade nunha misa.

Mulleres co nome de Caridade

O nome de Caridade comeza a facerse popular en Roma entre os anos 101 e 200 d. C. debido á presenza da mártir Santa Caridad.

Aínda que tamén hai mulleres recoñecidas en distintas partes do mundo que teñen este nome, unha delas é a actriz venezolana Caridad Canelón.

Doutra banda, como recolle a Real Academia Galega, na aldea de Flariz, pertencente ao concello de Monterrei, é venerada Nosa Señora dá Caridade, que intercede cando se lle pide por algunha enfermidade relacionada cos ollos.

En Ortigueira, tamén renden culto á Virxe da Caridade de Céltigos.

Como se dice o nome de Caridade noutros idiomas

Indicámosche aquí como se escribe ou como se di Caridade noutras linguas fóra do galego:

idioma tradución
Español Caridad
Alemán Caritas, Charitas
Bretón Karitez
Catalán Caritat
Euskera Karitte
Grego Ἀγάπη (Agápê)
Holandés Caritas
Húngaro Karitász
Inglés Charity
Italiano Carità
Polaco Miłość
Portugués Caridade
Ruso любовь (Ljubov')