O nome de Celtia, como non podía ser menos, que está moi vinculado a Galicia.

Hai nomes que teñen unha orixe histórica e que mesmo se asentaron grazas á intervención de personaxes relacionados coa cultura e coa tradición galega. Seguramente non imaxinas que Celtia é un deses nomes.

Todas esas circunstancias rodean ao nome de nena en galego Celtia, un dos nominativos máis curiosos e representativos de Galicia.

Doutra banda, é un nome orixinal e non demasiado común, xa que só hai unhas 200 persoas na nosa comunidade que se chamen así.

Outra das variantes deste nome é Zeltia, con “z” en lugar de “c”.

Orixe do nome de Celtia

A orixe do nome non é moi complicado de identificar, xa que fai referencia aos celtas. E Galicia é, precisamente, a terra dos celtas na Península Ibérica.

Séculos despois, o poeta Eduardo Pondal foi a primeira persoa en usar o nome de Zeltia ao escribir os seus poemas.

De feito, Pondal usaba “Zeltia” como un sinónimo de Galicia.

Un dos seus poemas máis coñecidos é o himno de Galicia, que acaba cunha estrofa que non está incorporada ao himno galego, pero que fala da relación de Galicia cos celtas:

Galegos, sede fortes,

prontos a grandes feitos;

aparellade os peitos

a glorioso afán;

fillos dos nobres celtas,

fortes e peregrinos,

luitade plos destinos

Significado do nome de Celtia

O significado do nome de Celtia é “dos celtas”. Isto débese a que cando os romanos chegaron a Galicia descubriron que aquí estaban asentados pobos célticos, un aspecto que se ve reflectido en moitos elementos da cultura galega.

Ademais, unha parte importante deles sobreviviron á propia ocupación romana e á posterior chegada das tradicións cristiás. Só con escoitar este nome pénsase na cultura celta.

Mujeres co nome de Celtia

Ao tratarse dun nome que se está poñendo agora de moda, non hai moitas mulleres en Galicia que se chamen así.

En todo caso, o que nos indica é que se trata dun nome orixinal e que podería definir perfectamente á túa nena, se estás a buscar un nome para a túa futura filla.

Como curiosidade, indicar que en Galicia hai un grupo musical chamado Zeltia Irevire.

Como se escribe o nome de Celtia noutros idiomas?

Celtia é un nome que en caso de utilizalo en castelán ou noutros idiomas tería exactamente a mesma forma que en Galicia, co cal, non ten unha tradución a ningunha lingua.

É dicir, trátase dun nome puramente galego e que está relacionado coa nosa historia e a nosa cultura.