Uno dos nomes de nena en galego máis sonoros e musicais que perviven en Galicia é Xiana.

Este nome é bastante popular e procede dunha das grandes civilizacións que habitaron na península ibérica.

Hoxe en día o nome de Xiana é unha opción moi a ter en conta para as recentemente nadas na nosa terra porque é curto e ten a “x” tan característica do galego.

Orixe do nome de Xiana

Xiana é un nome de orixe romana, e, por tanto, de procedencia latina, aínda que neste caso existe a particularidade de que é a variación galega doutro nome moi recoñecido en Roma que tamén chegou ata os nosos días.

Nestes momentos en España hai máis de 1.800 mulleres que se chaman Xiana, a gran maioría delas localízanse nas catro provincias galegas, pero tamén en Asturias e nas provincias de León e de Bizkaia. Ademais, a idade media destas persoas é de 12 ou 13 anos, co cal, o nome de Xiana forma parte da actualidade.

Significado do nome de Xiana

O nome de Xiana ten dous significados. O primeiro deles procede da súa raíz etimológica e sería Iulius, que se pode traducir como quen pertence á familia de Xulio. Nominativos como Xulia ou Xuliana eran moi frecuentes e populares na antiga Roma e a extensión desta civilización por todo o continente europeo contribuíu a que se popularicen nomes como Xiana.

Outro dos seus significados é a que é de raíz forte e perenne. Connotacións como estas contribuíron a popularizar o nome de Xiana. De feito, ás mulleres que teñen este nome asócianselles virtudes como sensibles, valentes, amigables e con capacidade de liderado.

Mujeres co nome de Xiana

Os números indican que o nome de Xiana é bastante popular en Galicia, pero está presente en nenas preadolescentes, ese feito provoca que sexa difícil atopar mulleres recoñecidas con este nome, pero si hai un gran número de famosas que teñen como nominativo a variante castelá deste nome que é Juliana.

  • Xiana Arias: poeta, activista e xornalista galega (1983).
  • Xiana Méndez: economista e secretaria de estado de comercio (1977).
  • Juliana Dever: actriz de televisión estadounidense (1980)
  • Juliana Kawka: modelo arxentina (2005)
  • Juliana Evans: modelo malasia (1989)
  • Juliana Hatfield: cantante de rock estadounidense (1967)

Como se escribe o nome de Xiana noutros idiomas

O nome galego de Xiana ten variantes en diferentes idiomas que van moito máis alá que o nome de Juliana en castelán.

Idioma Tradución
Inglés Julianne
Catalán Juliana
Eúscaro Julene
Italiano Giuliana
Francés Julienne
Portugués Juliana
Romanés Iuliana
Ruso Yuliana