En Galicia contamos con costumes e tradicións que non podemos ver en ningunha outra parte do mundo, e o mesmo ocorre coas palabras e cos nomes. Ese é o caso do nome de nena Irea, un nominativo de orixe misteriosa sobre o que recaen numerosas teorías.

Orixe do nome de Irea

O nome de Irea procede do grego, aínda que posteriormente na Idade Media foi adaptado ao latín e pasou a transformarse en Irene. Finalmente, o nome de Irea foi adaptado pola cultura cristiá e chegou ata os nosos días.

Significado do nome de Irea

O significado do nome de Irea está relacionado coas súas posibles procedencias. A pesar de ter unha orixe grega, hai teorías que indican que a súa procedencia podería ser celta e nese caso o seu significado tería que ver con aspectos como a sabedoría ou a protección, dúas calidades que se asocian ao deus Irial. Pero se atendemos á súa orixe hebrea a súa tradución sería estrela guía.

Tampouco debemos esquecer que se analizamos a súa procedencia grega o seu significado sería deusa da paz.

Hoxe en día atopamos a 195 mulleres que comparten este nome, e todas esas persoas residen no noso territorio, especialmente nas provincias de Lugo e Ourense. Ademais, a súa media de idade é de 14 anos, por tanto, este nome segue máis vivo que nunca a pesar do paso do tempo. Irea é unha mostra de que os nomes son tamén unha forma de conservar a cultura.

Mujeres co nome de Irea

Aspectos como que a media de idade das mulleres que teñen o nome de Irea sexa de 14 anos dificulta que podamos atopar a persoas famosas con este nominativo, pero non é estraño que nos próximos anos vexámolo en mulleres de recoñecido prestixio.

Onomástica de Irea

As mulleres co nome de Irea celebran o seu santo en diferentes datas.

  • 5 de maio: tomando como referencia a Santa Irea de Bizancio.
  • 5 de abril: no caso de Santa Irea de Tesalónica.
  • 20 de outubro: aquí tense en conta Santa Irea de Portugal

Como se escribe o nome de Irea noutros idiomas

Do mesmo xeito que sucede con outros nomes, o nominativo de Irea procede dunha cultura que marcou o desenvolvemento cultural e lingüístico de Europa, por tanto, pode aparecer traducido a outras linguas.

Idioma Tradución
Alemán Irene
Catalán Irene
Español Irene
Francés Irine
Éuscaro Irea
Inglés Eirene
Italiano Irene
Portugués Iria, Irene
Romanés Irina
Ruso Irina