Hola. Hoxe queremos contarche que en R asinamos un convenio de colaboración coa Asociación Galega Custodia do Territorio (AGCT) para mellorar a xestión dos montes locais e barras de montaña oriental da provincia de Lugo.

A idea é promover, na poboación local, a gobernanza ambiental do Monte de Piornedo, na serra dos Ancares, ademais de mellorar a xestión dos hábitats de interese para a fauna neste monte lugués e estender a experiencia a outros espazos de alto interese ambiental da montaña oriental da provincia de Lugo. Para contribuír á consecución destes obxectivos, dende R achegamos fondos destinados ao proxecto piloto en Piornedo e Os Ancares.

Ancares

Baixo o título "Consolidación dun acordo de custodia para a conservación dun bosque de interese para a pita do monte e outra fauna cantábrica", no contexto de “Life + urogallo cantábrico” (Rede Natura 2000) este proxecto foi seleccionado pola Fundación Biodiversidade, do Ministerio para la Transición Ecológica, co fin de contribuír á conservación do Monte de Piornedo, val de montaña emblemático da serra dos Ancares, polo que transcorre a coñecida ruta que sobe ao pico Mustallar.

Sobre o Monte de Piornedo

Trátase dun dos espazos naturais máis importantes de Galicia. Alberga extensas representacións de hábitats prioritarios e de interese, segundo a Directiva Hábitats, e é fogar de varias especies ameazadas de flora e fauna, como a pita do monte cantábrica. Destaca a presenza dun extenso bosque de montaña, diversas formacións rochosas relacionadas coa dinámica glaciar e un mosaico de hábitats típicos de chans con humidade constante, como turberas e matogueiras húmidas. Este val presenta unha estrutura da propiedade característica dalgunhas zonas das montañas cantábricas: o monte de varas, propiedades comunais nas que os donos contan cunha porcentaxe de participación na propiedade.

Piornedo

A AGCT está agora a traballar coa Xunta Xestora de Monte Piornedo, recentemente constituída, na redacción dun plan de xestión do monte que ordene o seu aproveitamento (principalmente turístico e gandeiro) para garantir a conservación dos seus valores naturais.