O nome de neno Xoel é moi popular en Galicia. Do mesmo xeito que ocorre con outros moitos nomes de neno en galego, este nome procede de culturas antigas que influíron en relixións como a católica, que é a crenza que predominou no noso territorio.

Xoel é un reflexo da nosa tradición e a súa popularidade está a comezar a traspasar as nosas fronteiras.

Orixe do nome de Xoel

O nome de Xoel procede do hebreo, unha lingua que se desenvolveu en países como Israel e que conta cunhas connotacións culturais que influíron en relixións tan importantes como o cristianismo e o xudaísmo.

En concreto, Xoel procede de Yoh, abreviatura de Yahweh e de 'El, abreviatura de 'Elohim.

Hoxe en día hai preto de 2.200 homes que teñen o nome de Joel, e a maioría deles residen en Galicia, concretamente nas provincias de Lugo e Pontevedra. Un dato importante é que a media de idade é de 10 anos e isto mostra que o nome de Xoel é unha opción valorada por moitos pais galegos cando teñen que nomear ao seu fillo acabado de nacer.

Significado do nome de Xoel

Para coñecer o significado do nome de Xoel temos que traducir esta palabra que procede da lingua hebrea. Ao facer isto descubrimos que Xoel significa “Xehová é Deus”. Neste sentido, temos que ter en conta que Jehová é a forma castelanizada de Yahveh, que, á súa vez, significa O que existe en por si ou O eterno.

Doutra banda, Xoel é un nome que se asocia a personalidades intensas e apaixonadas.

Homes co nome de Xoel

A popularidade que alcanzou o nome de Xoel na nosa terra provocou que podamos atopar a homes que se chaman así e que son recoñecidos dentro e fóra do territorio galego.

  • Xoel López: cantante.
  • Xoel Vázquez: artista plástico.
  • Xoel Rodríguez: xornalista e escritor.
  • Xoel Yáñez: actor e músico.
  • Xoel Fernández: actor.
  • Xoel Gómez: xornalista e escritor.
  • Xoel Gómez Losada: fotógrafo.

Como se escribe o nome de Xoel noutros idiomas

Outro dos aspectos que recae sobre o nome de Xoel é que ten variantes en diferentes idiomas e culturas. Coñezamos o seu equivalencia noutras linguas.

Idioma Tradución
Español Joel
Portugués Joel
Catalán Joel
Alemán Joel
Inglés Joel
Italiano Gioele