A historia reflicte que lugares como Galicia recibiron a influencia de diferentes culturas e ese factor, ademais de achegar unha gran riqueza a este territorio, faise notar en aspectos como os nomes. Iso é o que sucede co nome en galego de neno de Nuno, un nome moi característico que ten varios significados.

Orixe do nome de Nuno

A orixe do nome de Nuno analízase desde dúas perspectivas. A primeira delas é que se trata dun nome de procedencia latina. Neste caso tería a súa raíz no nome de Nuño que é un nominativo que era moi frecuente en Castela durante a Idade Media.

Doutra banda, hai unha corrente que indica que este nome podería proceder de Portugal, un país que limita con Galicia e que comparte diferentes trazos con esta terra. De feito, o portugués e o galego son linguas emparentadas.

Aínda que pode parecer que fóra de Galicia o nome galego de Nuno non é moi común, en España hai preto de 700 persoas que teñen este nominativo. A maioría delas residen en Galicia, especialmente nas provincias da Coruña e Lugo, pero tamén se pode atopar en territorios como Salamanca, Madrid, as Illas Baleares, Barcelona, Xirona, Araba e Navarra.

Un aspecto importante é que a idade media das persoas que teñen este nome é de 12 anos, por tanto, trátase dun nome que se converteu nunha opción para asignar aos acabados de nacer en Galicia.

Significado do nome de Nuno

Etimológicamente o nome de Nuno ten un significado que é noveno ou fillo que nace en noveno lugar.

A pesar de que hoxe en día é difícil ver a familias que teñan nove fillos, o nome de Nuno alcanzou certa popularidade polas calidades que se lle asocian, entre elas atópanse a bondade, a responsabilidade, a puntualidade, a implicación ou a concentración.

Homes co nome de Nuno

O nome de Nuno ten certa popularidade en países como España, México, Brasil ou Colombia e ese feito axuda a que se poidan atopar famosos que se chaman así.

  • Nuno Gallego: actor de Ourense (2001)
  • Nuno Gomes: ex futbolista portugués (1976)
  • Nuno Bettencourt: guitarrista e compositor portugués (1966)
  • Nuno Lopes: actor portugués (1978)
  • Nuno Markl: actor e presentador portugués (1971)

Como se escribe o nome de Nuno noutros idiomas

Nuno é un deses nomes de neno que conservan a súa forma e que case non contan con variacións noutros idiomas. De feito, trátase dun nome que só atopamos presente na Península.

Idioma Tradución
Español Nuño
Éuscaro

Nunu

Nuño

Nuno

Portugués Nuno