O nome de neno Alberte é un dos nominativos galegos que conta con máis variantes noutras linguas. Trátase dun nominativo moi popular ao que se lle asocian connotacións positivas relacionadas coa forza, a introspección e a observación. Trátase dun nome clásico que segue estando moi vixente.

Orixe do nome de Alberte

A orixe do nome de Alberte sitúase nas culturas xermánicas. Neste caso temos que ter en conta que os reinos germánicos tiveron unha grande influencia en Europa durante a Idade Antiga e esa influencia tamén contribuíu á aparición de moitos nomes.

Hoxe en día todos os homes que teñen o nome de Alberte sitúanse en Galicia e son especialmente abundantes nas provincias de Lugo e A Coruña. Tampouco pasa desapercibido o feito de que a súa media de idade é de 30 anos e iso mostra que este nominativo segue estando vixente.

Significado do nome de Alberte

Alberte é un nominativo relacionado co feito de ter certa importancia social. Por iso é polo que os seus significados sexan nobre e brillante. Esta significación está directamente relacionada coa figura de Santo Alberto Magno, que naceu na cidade alemá de Lauingen no ano 1206. Ademais, foi o primeiro fillo do Conde de Bollstadt.

Moitos nomes fanse populares polos seus significados e polas calidades que se lles asocian. Aos homes que reciben o nome de Alberte relaciónanselles trazos como o ser introvertidos, observadores, pero sobre todo moi honestos. Ademais, son persoas que teñen un carácter moi forte.

Onomástica de Alberte

O santo de Alberte é o 15 de novembro, un día no que se conmemora a figura de Santo Alberto, que é o patrón dos estudantes de ciencias químicas e naturais.

Homes co nome de Alberte

O nome de Alberte ten unha gran popularidade grazas ás súas diferentes variantes. Por iso é polo que aparezan homes moi destacados que se chaman así.

  • Albert Einstein: físico
  • Alberto Durero: pintor
  • Alberto Olmedo: actor
  • Alberto Cortéz: cantante
  • Alberte Momán: escritor e enxeñeiro agrícola

Como se escribe o nome de Alberte noutros idiomas

O nome de Alberte sobresae por ter moitas variantes e por escribirse de diferentes maneiras en varias linguas.

Idioma Tradución
Español Alberto
Alemán Albert, Albrecht
Asturiano Albertu
Inglés Albert
Danés Albert
Checo Albert
Catalán Albert
Neerlandés Albertus
Portugués Alberto