O acceso a mensaxería realízase dende https://cloud.webmail.mundo-r.com

Erea é un nome en galego de muller que procede da antigüidade.

Como curiosidade, debemos sinalar que o nome Erea ten outra variante tamén moi usada en Galicia, que é Irea.

En canto á súa popularidade, vemos que hai case 150 persoas en Galicia que se chaman Irea, fronte ás máis de 450 que se chaman Erea.

En todo caso, ambas as variantes son nomes curtos, moi sonoros e orixinais, co que se estás a pensar nesta opción para chamar á túa futura filla, é un grande acerto.

Orixe do nome de Erea

Ao nominativo de Erea asígnanselle dúas orixes, e ambos están moi relacionados coa cultura galega.

Por unha banda, crese que pode ser un nominativo de orixe celta, unha cultura prerromana que deixou a súa pegada na nosa terra.

Pero, doutra banda, hai indicios de que podería ser un nome de procedencia grega, en concreto, a súa orixe estaría en Eirḗnē.

Do grego, este nome adaptouse ao latín como Irene.

Significado do nome de Erea

A nivel etimolóxico, ao nome de Erea asígnanselle dous significados, un deles é paz e o outro, muller de paz.

Pero, ademais, na mitoloxía grega, Irene (que é a variación castelá deste nome) ou Eirene era a filla de Zeus, que, á súa vez, era o deus supremo do Olimpo.

Relaciónase tamén aquí coa paz e coa riqueza. E nas representacións artísticas ten a imaxe dunha bela moza que porta unha cornucopia, un cetro e un facho.

Mujeres co nome de Erea

Erea é un nome que se empezou a poñer de moda en Galicia desde hai pouco, co que non temos mulleres galegas coñecidas con este nome.

Si temos outros referentes co seu equivalente noutras linguas, con Irene.

  • Irene de Atenas: emperatriz do Imperio Bizantino.
  • Irene Cara: actriz e cantante.
  • Irène Joliot-Curie: física e química francesa.
  • Irene de Tesalónica: mártir cristiá.
  • Irène Némirovsky: escritora rusa.

Como se escribe o nome de Erea en diferentes idiomas?

Aquí contámosche como é o equivalente do nome galego Erea a outras linguas.

En castelán a súa tradución é Irene, igual que en portugués, en alemán, en italiano e en inglés, aínda que neste último caso tamén aparece a tradución de Irine. Á parte disto, no francés está o nome de Irène, en ruso escríbese Irina, en húngaro Irén e en polaco Irena.

Idioma Tradución
Alemán Irene
Catalán Irene
Español Irene
Euskera

Irea

Francés

Irine

Irène

Inglés Eirene
Irene
Italiano Irene
Polaco Irena
Portugués

Iria

Irene

Rumano Irina
Ruso Irina