Hai nominativos que están cargados de historia e iso lévaos a ter diferentes significados. O nome de neno Agostiño é un deles, e neste caso, é unha variante galega dun nome moi popular.

Coñezamos un pouco máis sobre o nome e a orixe de Agostiño.

Orixe do nome de Agostiño

A procedencia primeira do nome de Agostiño sitúase na antiga Roma, concretamente na figura de Octavio Augusto, que foi o primeiro emperador do Imperio romano, que, á súa vez, foi unha das civilizacións máis influentes na historia.

Despois da cultura romana irrompeu o cristianismo e con el figuras como San Agustín de Hipona, que tamén se asocia coa orixe do nome de Agostiño. San Agustín de Hipona está considerado como o autor dalgúns textos que foron decisivos para crear a filosofía cristiá que chegou aos nosos días. En definitiva, o nome de Agostiño procede do latín.

Hoxe en día o nome de Agustín está moi estendido en España, chegando a unha cifra próxima aos 60.000 homes que se chaman así. Agostiño é a variante deste nome que temos no noso idioma.

Significado do nome de Agostiño

O significado do nome de Agostiño está directamente relacionado cos significados que se lle outorgan ao nome de Agustín e que son “consagrado”, “santo”, “vulnerable” e “maxestoso”.

Aos homes que teñen este nome asócianselles calidades como o ser pacíficos e estables.

Onomástica do nome de Agostiño

A onomástica deste nome ten lugar o día 28 de agosto e iso débese á figura de San Agustín de Hipona, un dos teólogos máis prestixiosos da relixión cristiá, por ser o autor dalgúns dos textos fundacionais desta cultura.

Homes co nome de Agostiño

O nome de Agostiño é propio da nosa cultura, pero hoxe en día é complicado atopar homes de recoñecido prestixio que se chaman así. O que si sucede é que hai persoas moi coñecidas que teñen o nome de Agustín.

  • Agustín de Canterbury: monxe italiano (século IV)
  • Agustín Payá: piloto automobilístico (1970)
  • Agustín Díaz Yánez: escritor español (1950)

Como se escribe o nome de Agustín noutros idiomas

O nome de Agostiño ten variantes en diferentes idiomas, un aspecto que mostra que este nominativo persiste nunha importante variedade de linguas.

Idioma Tradución
Alemán Agustin, Augustinus
Español Agustín
Catalán Agustí
Croata Dino
Francés Agustín
Italiano Agostino
Portugués Agostim, Agostinho