É verán e o que máis ou o que menos xa ten as vacacións programadas. Dende pasar uns días nunha praia paradisíaca ata facer unha ruta en coche e perderse por calquera país. Se a túa opción é a segunda, debes ter moito coidado cos permisos de conducir. Tanto se vas utilizar o teu coche como un de aluguer, interesarache saber que requisitos son necesarios para conducir no estranxeiro, documentación e permisos.

O primeiro, antes de ir ao estranxeiro, é saber se o teu permiso de conducir español é válido para conducir no país ao que vas ou se precisas obter o chamado permiso internacional.

Segundo o país onde vaias viaxar e se estás de paso ou se te vas instalar alí, os requisitos para poder circular nel poden variar.

Países onde é válido o permiso de conducir español

Somos europeos e tiñamos que ter algunha vantaxe. Dentro da Unión Europea (UE) e do Espazo Económico Europeo (EEU) o teu permiso de conducir español é válido para conducir mentres estea en vigor. É dicir, non é necesario realizar ningún trámite se estás de paso ou de vacacións.

Lembra que, se o teu permiso está a piques de caducar, ou caduca xusto cando estás de vacacións, podes renovalo ata tres meses antes da data de caducidade, e a autorización provisional ata que teñas o carné orixinal só che servirá para circular por España. Entón, fai os deberes antes de partir.

Convenios de España con outros países fóra da UE

Hai países fóra da UE cos que existe un Acordo ou Convenio sobre o recoñecemento recíproco e o intercambio de permisos de conducir nacionais. Neses países poderás circular temporalmente co teu permiso español, pero sempre é recomendable viaxar co permiso internacional, para evitar problemas.

Os países fóra da Unión Europea cos que España ten acordos son: Andorra, Alxeria, Arxentina, Bolivia, Chile, Colombia, Corea do Sur, Costa Rica, Ecuador, Xapón, Marrocos, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Panamá, Paraguai, Uruguai, Brasil, O Salvador, Filipinas, Guatemala, Serbia, Suíza, Turquía, Tunisia, Ucraína e Macedonia.

Carnet internacional de conducir: toda la información

Conducir fóra da UE e do Espazo Económico Europeo

Se vas conducir fóra da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega) e tamén dos países cos que España ten un convenio, é necesario ter e levar contigo o permiso internacional.

O permiso de conducir internacional non é válido por si só, polo que sempre debe ir acompañado do permiso de conducir español vixente. O permiso internacional é aceptado en practicamente todos os países do mundo.

Ten unha validez dun ano e é un permiso temporal, polo que se vas cambiar de residencia a outro país, terás que informarte alí de como proceder para cambiar ou rexistrar o teu permiso segundo as normas do teu novo país.

Canto custa o permiso de conducir internacional?

Para ter o permiso internacional terás que pedir cita previa na Dirección Xeral de Tráfico e o custo do trámite é de 10,51 €.

No caso de que o teu permiso español caduque mentres estás nun país fóra da UE, podes solicitar a súa renovación acudindo ao consulado español máis próximo.

Impostos especiais para circular nalgúns países

En Austria, Bulgaria, República Checa, Hungría, Montenegro, Romanía, Eslovaquia, Eslovenia e Suíza cobran por utilizar as súas estradas, aínda que non pases a noite no seu territorio, cobran por circular polas súas estradas.

Isto débese ao imposto "Sistema de Vignette o Viñeta". Para adquirir a "viñeta" ou adhesivo hai que acudir ás gasolineiras, ás zonas de descanso do propio país ou á dos países limítrofes. Por exemplo, no caso de Suíza, o pago anual é de 40 francos suízos (uns 33 euros). Austria establece un prezo para a Vignette en función da súa duración: 8 € para 10 días, 23,40 € para dous meses e 77,8 € para 1 ano.

Carnet internacional de conducir: toda la información

Permiso de conducir se te mudas a outro país da UE

Se vas vivir algún tempo fóra de España, quizais teñas que realizar un trámite ou rexistrar o teu permiso no organismo do país onde vaias residir.

O teu carné de conducir español é válido para conducir dentro da UE mentres estea en vigor. Polo tanto, cambiar o teu permiso polo do país da UE ao que te desprazas é totalmente voluntario.

Se realizas o cambio, o teu carné de conducir español cambiarase por un permiso de conducir equivalente do país no que vaias residir. Deberás solicitarlle á Administración Nacional do país onde residas que te informe de como debes realizar o proceso.

O carné de conducir nos traslados a países fóra da Unión Europea

Se vas vivir a un país fóra da UE convén preguntarlle ao Consulado que trámites ou permisos precisas para poder conducir.

En principio non deberías ter ningún problema para cambiar o teu permiso español polo equivalente no teu país de destino se existe un acordo entre ambos os dous países para iso. En caso contrario, seguramente terás que obter un novo permiso no teu país de destino.

Agora debes ter claro que trámites tes que realizar se queres utilizar o coche no teu lugar de vacacións este verán ou se te mudas temporalmente a outro país. Lembra realizar sempre todos os trámites a tempo e así só terás que preocuparte por aprender as rutas que queres percorrer.