Tutorial

Quecheparece

Calendario escolar Galicia 2023 - 2024

6 min

Cando se achega setembro, as familias con fillos e fillas en idade de ir ao cole comezan a preguntarse cando empeza o curso escolar en Galicia. E non só iso, xa empezan a planificar todo o ano e os seguintes períodos vacacionais, pontes e festivos diversos.

Quecheparece

Calendario escolar Galicia 2023 - 2024

7 min

Cuando se acerca septiembre, las familias que tienen hijos e hijas en edad de ir al cole empiezan a preguntarse cuándo comienza el curso escolar en Galicia. Y no solo eso, ya empiezan a planificar todo el año y los siguientes períodos vacacionales, puentes y festivos varios.

Quecheparece

Carné internacional de conducir: toda a información

5 min

É verán e o que máis ou o que menos xa ten as vacacións programadas. Dende pasar uns días nunha praia paradisíaca ata facer unha ruta en coche e perderse por calquera país. Se a túa opción é a segunda, debes ter moito coidado cos permisos de conducir. Tanto se vas utilizar o teu coche como un de aluguer, interesarache saber que requisitos son necesarios para conducir no estranxeiro, documentación e permisos.

Quecheparece

Carnet internacional de conducir: toda la información

5 min

Es verano y el que más o el que menos ya tiene programadas sus vacaciones. Desde pasar los días en una playa paradisíaca hasta hacer una ruta en coche y perderse por cualquier país. Si tu opción es la segunda debes tener mucho ojo con los permisos. Tanto si vas a utilizar tu coche como uno de alquiler te interesará saber qué requisitos son necesarios para conducir en el extranjero, documentación y permisos.

Quecheparece

Como solicitar a Tarxeta Sanitaria Europea

4 min

Non deixes que un imprevisto médico chafe as túas vacacións por Europa e solicita a túa Tarxeta Sanitaria Europea. Con ela aseguraraste de recibir asistencia médica alá onde vaias. Nesta guía atoparás a información sobre como se utiliza, a súa solicitude e renovación, canto tardas en recibir a tarxeta física e en que países ten validez.

Quecheparece

Cómo solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea

4 min

No dejes que un imprevisto médico te chafe las vacaciones por Europa y solicita tu Tarjeta Sanitaria Europea. Con ella te asegurarás de recibir asistencia médica allá donde vayas. En esta guía encontrarás la información sobre cómo se utiliza, su solicitud y renovación, cuánto tardas en recibir la tarjeta física y en qué países tiene validez.

Móbil R

Pasa as túas fotos do móbil ao ordenador de forma rápida e sinxela

7 min

Os nosos móbiles xa son imprescindibles na nosa vida diaria. Usámolos para todo. Gardar ficheiros do traballo, sacar fotos, almacenar documentos. Sen darnos conta, todos os nosos momentos do día a día están nos nosos smartphones. E que pasa cando enchemos a súa memoria? Pois temos que facer sitio. Para que este proceso sexa sinxelo e rápido, ensinámosche como pasar as túas fotos e ficheiros ao teu ordenador.

Móbil R

Pasa tus fotos del móvil al ordenador de forma rápida y sencilla

7 min

Nuestros móviles ya son imprescindibles en nuestra vida diaria. Los usamos para todo. Guardar archivos del trabajo, sacar fotos, almacenar documentos. Sin darnos cuenta, todos nuestros momentos del día a día están en nuestros smartphones. ¿Y qué pasa cuando llenamos su memoria? Pues tenemos que hacer sitio. Para que ese proceso sea fácil y rápido te enseñamos cómo pasar tus fotos y archivos para tu ordenador.

Quecheparece

Cómo registrarte y recibir la Clave PIN por SMS

3 min

Hacer tus gestiones con la Administración a través de internet es muy cómodo. Y para que lo hagas de forma segura y no tengas que andar con miles de usuarios y contraseñas para acceder a diferentes trámites como la Renta, pagar tasas, etc. existe la Clave PIN.