Martiño é un dos nomes que alcanzou unha maior popularidade en Galicia. Este nominativo ten variacións noutros idiomas como o castelán.

Trátase dun nome galego de neno que procede dunha das grandes civilizacións da historia da humanidade.

Orixe do nome de Martiño

Martiño é un nome que procede da cultura romana, por tanto, do latín. Este nominativo sempre foi moi popular pola súa musicalidade e pola súa forza, pola súa seriedade e pola consistencia que transmite. Aos homes que teñen este nome asócianselles calidades como ser creativo, emprendedor e independente.

Hoxe en día hai preto de 600 persoas que teñen o nome de Martiño en España. Ademais, todas elas concéntranse na Coruña, Lugo e Ourense. Un aspecto que destaca é que a idade media das persoas que teñen este nome é de 10 anos e iso quere dicir que é unha opción que se ten en conta para os acabados de nacer en Galicia.

Pero, ademais, o nome de Martiño ten unha variación en castelán que é Martín e en España hai máis de 70.000 homes que se chaman así. Moitos deles residen en Galicia. Neste caso, a idade media é de 25 anos, por tanto, trátase dun nome que utilizan os homes novos. Tamén é frecuente que o nome de Martín úsese como apelido.

Significado do nome de Martín

Para coñecer o significado do nome de Martín, hai que ter en conta a súa orixe romana. A súa tradución literal é marcial, unha palabra que se usa en contextos bélicos e que procede de Marte, que é o deus da guerra para os romanos.

Tamén hai outros significados asociados a este nome como dedicado a Marte ou home guerreiro. Posteriormente, a extensión do cristianismo deu lugar á aparición de figuras como San Martín de Porres que era un frade da Orde Dominica de Lima.

Outra figura moi destacada foi a de San Martín de Tours, que naceu entre os anos 371 e 326 en Panonia, un territorio que hoxe en día pertence a Hungría. Este home foi un cabaleiro romano ao que Deus someteu a diferentes probas. Actualmente, é o patrón dos soldados, xinetes, xastres, esmoleiros, bebedores ou vendedores de panos.

Homes co nome de Martiño

A popularidade do nome de Martiño provoca que si sexa posible atopar a persoas famosas con este nome. Tamén hai personaxes moi recoñecidos que teñen o nome de Martín.

  • Martiño Rivas: actor español nado na Coruña (1985).
  • Martin Luther King: ministro e activista estadounidense (1929-1968).
  • Martín Berastegui: chef vasco (1960).

Como se escribe o nome de Martiño noutros idiomas

O nome de Martiño parte das terras galegas e ten variantes en diferentes idiomas.

Idioma Tradución

Inglés

Martin
Checo Martin, Tynek
Francés Mertin
Alemán Martel
Húngaro Marci
Polaco Marcin
Eslovaco Martin
Ruso Martin