A maxia, a ancestralidade e a conexión coa natureza son trazos propios do noso territorio. Ademais, temos unha terra pola que pasaron diferentes culturas que deixaron a súa pegada.

Ese gran pasado histórico e cultural da nosa terra deu lugar á creación do nome en galego de neno Gael. Contámosche máis sobre este nominativo que está a gustar tanto a nais e pais de Galicia.

Orixe do nome de Gael

O nome de Gael procede do nominativo Uudael que pertencía ao pobo bretón, por tanto, Gael é un nome de orixe celta. Ese nominativo de Uudael foi evolucionando ao longo da historia e mesturouse con outros nomes ata chegar á creación do nome de Gael.

Tamén hai teorías que apuntan a que este nome podería ser de orixe xermánica ou que podería proceder da palabra ludael.

Nestes momentos hai máis de 12.000 persoas que reciben o nome de Gael e unha boa parte delas residen no noso territorio. De feito, está moi repartido tanto en Pontevedra como en Lugo, A Coruña e Ourense.

Outro trazo importante do nome de Gael é que a media de idade dos nenos que o levan non chega aos 7 anos, o que mostra que este nome que xurdiu no século VI segue moi vixente e está máis de moda ca nunca.

Significado do nome de Gael

Os significados do nome de Gael están directamente relacionados coa súa orixe e coa súa etimoloxía. Nos antigos territorios xermánicos, Gael tiña como significado “o que é gaélico” e usábase para identificar os celtas que procedían das illas británicas, especialmente de territorios como Escocia e Gales.

Doutra banda, seguindo a teoría de que o nome de Gael procede da palabra ludael, o seu significado estaría relacionado coa xenerosidade. Iso débese a que o nome de lud quere dicir “señor” e o de hael fai unha referencia á propia xenerosidade.

Aos homes que teñen o nome de Gael asócianselles calidades como o ser respectuosos e sinceros. Ademais, dise que son persoas curiosas que estudan todo tipo de temas.

Onomástica do nome de Gael

A onomástica do nome de Gael sitúase no día 17 de decembro. Esa data procede da figura de San Judicael, que foi rei de Bretaña e de Dumnonia e foi capaz de restablecer a paz entre os bretóns e os francos.

Homes co nome de Gael

A popularidade do nome de Gael está reflectida nos homes famosos que teñen este nominativo e que pertencen a diferentes disciplinas.

  • Gael García Bernal: actor (1978)
  • Gaël Monfils: tenista de procedencia francesa (1987)
  • Gaël Clichy: futbolista francés (1985)
  • Gaël Morel: actor e director francés (1972)

Como se escribe o nome de Gael noutros idiomas

O nome de Gael ten unha escritura moi similar nos diferentes idiomas nos que aparece. O elemento que diferencia a súa escritura entre as distintas linguas europeas é a diérese.

Idioma Traducción
Español Gael
Inglés Gael
Francés Gaël
Alemán Gäle
Italiano Gael