Curiosidades

Quecheparece

Os Mozos de Arousa: quen son, a que se dedican, estudos...

Os Mozos de Arousa disparan as audiencias de Telecinco cada día coa súa actuación en Reacción en Cadena. Máis dun millón de espectadores pégase ao televisor para ver se Borjamina, Bruno e Raúl superan o millón de euros que levan acumulados ou se os Mozos de Arousa son eliminados. Coñecemos máis de preto a este trío galego que causa sensación para que saibas quen son, a súa idade, os seus estudos, a que se dedican, se son irmáns, de onde son ou cantos programas levan os Mozos de Arousa.

Quecheparece

Los Mozos de Arousa: quienes son, a qué se dedican, estudios...

Los Mozos de Arousa disparan las audiencias de Telecinco cada día con su actuación en Reacción en Cadena. Más de un millón de espectadores se pega al televisor para ver si Borjamina, Bruno y Raúl superan el millón de euros que llevan acumulados o si los Mozos de Arousa son eliminados. Conocemos más de cerca a este trío gallego que causa sensación para que sepas quiénes son, edad, estudios, a qué se dedican, si son hermanos, de dónde son o cuántos programas llevan los Mozos de Arousa.

Quecheparece

Vacas en Galicia: concurso de razas, curiosidades e beleza

Non chegamos a consideralas sagradas como na India, pero as vacas en Galicia son unha institución. É o animal que máis se ve pola xeografía galega, ata o punto de que hai concellos que teñen máis vacas que habitantes. Traémosche aquí todas as curiosidades das vacas galegas para que sexas un experto, o concurso Miss Vaca Galicia e as diferentes razas, vacas autóctonas de Galicia, louras, frisonas...

Quecheparece

Vacas en Galicia: razas, curiosidades y concurso de belleza

No llegamos a considerarlas sagradas como en la India, pero las vacas en Galicia son toda una institución. Es el animal que más se ve por la geografía gallega, hasta tal punto de que hay ayuntamientos que tienen más vacas que habitantes. Te traemos aquí todas las curiosidades de las vacas gallegas para que seas un experto, el concurso Miss Vaca Galicia y las diferentes razas, vacas autóctonas de Galicia, rubias, frisonas...

Quecheparece

Tarxeta Benvida 2024: como solicitala, tendas, saldo...

Di o refrán que "os nenos veñen cun pan debaixo do brazo". No caso de Galicia, veñen cunha Tarxeta Benvida coa que os novos pais e as novas nais poden afrontar os primeiros gastos dos que acaban de chegar. Contámosche como se solicita a Tarxeta Benvida 2024, como consultar o seu saldo e onde podes utilizala.

Quecheparece

Tarxeta Benvida 2024: cómo solicitarla, tiendas, saldo...

Dice el refrán que "los niños vienen con un pan bajo el brazo". En el caso de Galicia, vienen con una Tarxeta Benvida con la que los nuevos padres y madres pueden afrontar los primeros gastos de los recién llegados/as. Te contamos cómo se solicita la Tarxeta Benvida 2024, cómo consultar su saldo y dónde puedes utilizarla.

Quecheparece

Encaixe de bolillos de Camariñas: mostra, museo…

Se por algo coñecemos a vila mariñeira de Camariñas é polos seus encaixes e bolillos. Na Costa da Morte, esta pequena localidade coruñesa soubo transmitir a súa arte e amor polo encaixe de bolillos de Camariñas. Encargáronse diso as palilleiras, mantendo viva esta antiga tradición que se remonta ao século XVI, hoxe convertida en artesanía.

Quecheparece

Encaje de bolillos de Camariñas: muestra, museo…

Si por algo conocemos a la villa marinera de Camariñas es por sus encajes y bolillos. En plena Costa da Morte, este pequeño pueblo coruñés ha sabido transmitir su arte y amor por el encaje de bolillos de Camariñas. De eso se encargaron las palilleiras, que mantienen viva esta antigua tradición que data del siglo XVI, convertida hoy en artesanía.

Quecheparece

20 expresións galegas e frases con retranca

A que te miraron mal cando, fóra de Galicia, dicías que o pan estaba reseso? A todos nos pasou. Dicir que o pan está ‘revenido’ para un galego é case imposible. Hai palabras ou expresións galegas que teñen un sentido tan difícil de explicar, de traducir ou que están tan interiorizadas só as entendemos nós ou non sabemos como dicilas doutro xeito.

Quecheparece

20 expresiones gallegas y frases con retranca

¿A que te han mirado mal cuando, fuera de Galicia, has dicho que el pan estaba ‘reseso’? A todos nos ha pasado. Decir que el pan está revenido para un gallego es casi imposible. Hay palabras o expresiones gallegas que tienen un sentido tan difícil de explicar, de traducir o que están tan interiorizadas que solo las entendemos aquí o no sabemos cómo decirlas de otra forma.

Quecheparece

De cómo los zombis nacieron en Galicia

Descubre la conexión entre Galicia y los zombis. Cómo dos coruñesas están detrás de la imagen de los zombis y de la película “La noche de los muertos vivientes”.Descubre la conexión entre Galicia y los zombis. Cómo dos coruñesas están detrás de la imagen de los zombis y de la película “La noche de los muertos vivientes”.