Animales

Quecheparece

Vacas en Galicia: concurso de razas, curiosidades e beleza

Non chegamos a consideralas sagradas como na India, pero as vacas en Galicia son unha institución. É o animal que máis se ve pola xeografía galega, ata o punto de que hai concellos que teñen máis vacas que habitantes. Traémosche aquí todas as curiosidades das vacas galegas para que sexas un experto, o concurso Miss Vaca Galicia e as diferentes razas, vacas autóctonas de Galicia, louras, frisonas...

Quecheparece

Vacas en Galicia: razas, curiosidades y concurso de belleza

No llegamos a considerarlas sagradas como en la India, pero las vacas en Galicia son toda una institución. Es el animal que más se ve por la geografía gallega, hasta tal punto de que hay ayuntamientos que tienen más vacas que habitantes. Te traemos aquí todas las curiosidades de las vacas gallegas para que seas un experto, el concurso Miss Vaca Galicia y las diferentes razas, vacas autóctonas de Galicia, rubias, frisonas...

Quecheparece

Adoptar cans en Galicia: onde, requisitos e trámites

Queres adoptar un can? En Galicia existen refuxios, protectoras de animais e asociacións nos que podes atopar o teu "novo mellor amigo". Aquí tes toda a información sobre requisitos e trámites para adoptar e centros aos que acudir na Coruña, Vigo, Santiago e o resto de zonas.

Quecheparece

Adoptar perros en Galicia: dónde, requisitos y trámites

¿Quieres adoptar un perro? En Galicia existen refugios, protectoras de animales y asociaciones en los que puedes encontrar tu "nuevo mejor amigo". Aquí tienes toda la información sobre requisitos y trámites para adoptar y centros a los que acudir en A Coruña, Vigo, Santiago y el resto de zonas.