Cobertura

Quecheparece

Fibra óptica en Allariz: cobertura e como contratar

Os/as veciños/as de Allariz gozan dende sempre do seu benquerido río Arnoia. E dende agora, outro deleite vaise incluír tamén no seu día a día, porque dispoñen xa da mellor rede de fibra do mercado para navegar a máis velocidade, con maior cobertura e seguridade e cos contidos das súas pelis e series favoritas en calidade 4K.

Quecheparece

Fibra óptica en Allariz: cobertura y cómo contratar

Los/as vecinos/as de Allariz disfrutan desde siempre de su estimado río Arnoia. Y desde ahora, otro disfrute se incluirá también en su día a día, porque disponen ya de la mejor red de fibra del mercado para navegar a más velocidad, con mayor cobertura y seguridad y con los contenidos de sus pelis y series favoritas en calidad 4K.

Quecheparece

Fibra óptica en Ares: cobertura e como contratar

Coñeces a Torre do Reloxo de Ares? É un sinal de identidade do municipio. E en R queremos que a nosa fibra MAX tamén o sexa. Para iso, aplicámonos a fondo: máis velocidade, cobertura e seguridade, contidos en 4K e tarifas de móbil con tecnoloxía 5G.

Quecheparece

Fibra óptica en Ares: cobertura y cómo contratar

¿Conoces la Torre do Reloxo de Ares? Es una seña de identidad del municipio. Y en R queremos que nuestra fibra MAX también lo sea. Para ello, nos hemos aplicado a fondo: más velocidad, cobertura y seguridad, contenidos en 4K y tarifas de móvil con tecnología 5G.