O martes 3 de abril arranca unha nova campaña da Renda: 2023-2024. A partir dese momento, xa podes realizar a declaración a través de Internet ou, uns días máis tarde, solicitar a túa cita previa para facela de forma telefónica ou presencial. Toma nota das principais datas a ter en conta e das novidades nas deducións das que podes beneficiarte se vives en Galicia.

A campaña da Renda 2023-2024 chega con novas deducións para vehículos eléctricos, puntos de recarga e obras que melloren a eficiencia enerxética. Tamén hai novidades nas deducións por maternidade e gastos de gardería. En Galicia, ademais, equipáranse fiscalmente as familias con dous fillos ás familias numerosas.

Pero, antes de sentar a facer a declaración, a primeira gran dúbida que debes resolver é saber se estás obrigado/a a presentar a Declaración da Renda.

Para responder esta pregunta, debes ter en conta as fontes das que procede cada renda e que cantidade corresponde a cada unha delas (no caso de que sexan varias). Porque non é o mesmo, por exemplo, se se trata de rendementos do traballo que se son rendementos de capital mobiliario ou inmobiliario ou ganancias patrimoniais.

De forma xeral, se ingresaches máis de 22.000 euros procedentes dun único pagador ou 14.000 euros de varios pagadores, a resposta é si, tócache facer a declaración da renda.

Modalidades de Declaración da Renda

Con carácter xeral, a declaración do IRPF preséntase de forma individual.

Con todo, as persoas integradas nunha unidade familiar poden declarar de forma conxunta.

Unha unidade familiar está integrada, en caso de matrimonio, polos cónxuxes, fillos menores e aqueles maiores de idade con algún tipo de discapacidade recoñecida ou incapacitados xudicialmente.

Cando non existe matrimonio ou nos casos de separación legal, a unidade familiar inclúe ao pai ou a nai e á totalidade dos fillos que convivan cun ou outro.

É importante saber que, se algún dos membros da unidade familiar presenta declaración individual, os restantes membros tamén deberán utilizar este mesmo réxime e que para realizar unha declaración conxunta existe unha contía mínima por contribuínte, correspondente a 5.550 € anuais.

Como se obtén o borrador da Declaración da Renda

Actualmente, a forma máis habitual de realizar a declaración da renda é a través de internet. Neste caso, o borrador de declaración xérase e obtense a través do servicio Renta WEB.

Así que para chegar a el debes ir ao apartado "Renta 2023" da web da Axencia Tributaria e facer clic na opción "Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)".

Unha vez que te identifiques, terás acceso ao teu borrador de declaración, no que xa deberías ver incorporados de maneira automática a gran maioría dos teus datos fiscais. Podes revisalos, modificar, engadir ou suprimir o que estimes necesario e, finalmente, presentar e aprobar o borrador de declaración.

Se non estiveses de acordo co borrador de declaración xerado nin cos datos indicados, o programa Renda Web permíteche elaborar a túa propia declaración introducindo os teus datos. Iso si, os cálculos realizaraos automaticamente o propio programa.

Sexa dun modo ou doutro, cando teñas o borrador cos datos correctos e completos, debes ir a "Aceptar" para enviar a túa declaración, indicando a forma de pago ou devolución, os prazos e o IBAN da túa conta corrente.

Como identificarte para acceder ao borrador da Declaración da Renda

declaración renta fechas

Para acceder aos teus datos fiscais do exercicio ou de exercicios anteriores e antes de realizar calquera xestión terás que identificarte con algún dos sistemas de identificación establecidos: Cl@ve Móvil (que inclúe Cl@ve PIN), número de referencia, certificado ou DNI electrónico.

Este ano, a Axencia Tributaria estrea un novo sistema de acceso: Cl@ve Móvil. Para poder utilizalo, debes instalar a APP Cl@ve e estar rexistrado no sistema Cl@ve. Esta aplicación móbil permite escanear un código QR que evita ter que incorporar os datos identificativos na pantalla de acceso. Se non podes escanear o código QR, poderás confirmar a petición de autenticación que che chegará á APP Cl@ve.

Ademais, se non tes instalada a APP Cl@ve, durante a autenticación ofreceráseche a opción de usar Cl@ve PIN para obter un PIN.

A Cl@ve PIN é un sistema de identificación exclusivo para persoas físicas que tamén require estar rexistrado previamente en Cl@ve. Se non dispós de certificado electrónico, podes rexistrarte por internet solicitando unha carta de invitación que enviarán por correo postal ao teu domicilio fiscal ou completando o rexistro co código Seguro de Verificación (CSV).

O número de referencia é o que indicas se elixes "Acceder identificándose con Referencia" e correspóndese co apartado 505 da túa última Declaración da Renda.

A outra opción de identificación é mediante o teu certificado ou DNI electrónico, unha sinatura que se instala no navegador para garantir a túa identidade en Internet e que permite realizar xestións dende un computador, un dispositivo móbil ou unha tableta.

Novidades na campaña da Renda 2023-2024

A campaña da Renda 2023-2024 chega con varias novidades, entre as que destaca a dedución por compra de coche eléctrico ou por obras para a mellora da eficiencia enerxética.

A dedución por adquisición de vehículo eléctrico consiste nun 15% do valor do coche, ata 3.000 euros como máximo. Tamén poderás beneficiarte dunha dedución do 15% do valor da instalación dun punto de carga; neste caso, ata 4.000 euros.

En canto á dedución por obras para mellorar a eficiencia enerxética, pode ser de varios tipos: para reducir o consumo de calefacción ou refrixeración; para mellorar o consumo de enerxía primaria non renovable; ou por obras de rehabilitación enerxética. As deducións oscilan entre o 20 e o 60% do total, dependendo do importe gastado ou do tipo de vivenda.

Deducións na Declaración da Renda 2023-2024 en Galicia

É fundamental revisar as deducións e desgravacións das que te podes beneficiar.

Lembra que para introducilas ou modificalas debes facer clic en "continuar coa declaración" na parte superior e ir enchendo as distintas casiñas e páxinas.

Seguramente xa teñas en mente as principais deducións que se aplican no teu caso, pero cada ano hai novidades. En 2024, por exemplo, hai máis deducións en gastos de garderías e cambios nas deducións para as familias.

Repasamos algunhas das deducións máis habituais das que podes beneficiarte se vives en Galicia.

 • Adquisición ou alugueiro de vivenda habitual.

 • Compra e rehabilitación de vivendas en proxectos de aldeas modelo.

 • Nacemento ou adopción. Ademais, Galicia é a primeira comunidade que equipara fiscalmente o IRPF das familias de dous fillos coas familias numerosas e aplícao xa nesta campaña.

 • Gastos de gardería en centros públicos e privados autorizados.

 • Familia numerosa.

 • Acollemento de menores. Ata 300 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar.

 • Coidados de persoas maiores de 65 anos e con algún tipo de discapacidade.

 • Gastos en novas tecnoloxías derivados de contratar a conexión de liñas de alta velocidade para uso exclusivo no fogar.

 • Adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación con domicilio social e fiscal en Galicia ou en empresas que desenvolvan actividades agrarias.

 • Doazóns con fins innovadores ou científicos.

 • Investimentos en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra.

 • Por axudas e subvencións recibidas polos deportistas de alto nivel de Galicia.

Tramos de IRPF en Galicia para a Renda 2023-2024

En Galicia continúa sendo o 9% o tipo mínimo impositivo, o do primeiro tramo da tarifa aplicable á base liquidable xeral. Ademais, os tres primeiros tramos tamén quedan nun 4,3%.

Así quedan os tramos de IRPF 2024 en Galicia:

 • De 0 a 12.985 €, o tipo aplicable é un 9,00%.

 • De 12.985 € a 21.068 €, o 11,65%.

 • De 21.068 € a 35.200 €, un 14,90%.

 • De 35.200 € a 60.000 €, un 18,40%.

 • E de 60.000 € en diante, aplica un 22,50%.

Como solicitar cita previa para a Declaración da Renda en Galicia

declaración renta galicia deducciones

Como che dicimos, a web e as apps da Axencia Tributaria permítenche facer a declaración da renda de forma íntegra e cómoda a través de internet. O prazo para presentar a túa declaración da renda por Internet vai dende o 3 de abril ao 1 de xullo de 2024.

Pero tamén contas coa opción de realizala a través do teléfono ou de forma presencial nas oficinas de Facenda ou de entidades colaboradoras.

Do día 7 de maio ao 1 de xullo, a Axencia Tributaria poderá confeccionar a túa declaración da renda por teléfono. Ten en conta que a solicitude de cita é posible dende o 29 de abril ata o 28 de xuño.

Para iso, a AEAT pon en marcha o "Plan Le Llamamos", para o que podes contactar a través da páxina web ou da app da Axencia Tributaria ou a través dos teléfonos 91 535 73 26 ou 901 12 12 24. En Galicia, a Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) presta asistencia aos contribuíntes a través de tres servizos: asistencia telefónica (“Plan Chamámolo”), videoasistencia para maiores de 65 anos e asistencia presencial tradicional, dende as plataformas mixtas, situadas nas oficinas da AEAT das sete grandes cidades galegas

E a partir do 29 de maio tes tamén a posibilidade de solicitar cita previa para atención presencial. As citas presenciais realizaranse dende o día 3 de xuño.

O día 28 de xuño é o último día que podes solicitar cita previa para a campaña da renda 2023-2024.

Onde facer a Declaración da Renda en Galicia

Contámosche as oficinas da Axencia Tributaria en Galicia, onde poderás acudir a facer a declaración da renda tras pedir cita previa.

Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de A Coruña

Betanzos

Praza da Constitución, 9. 15301, Betanzos, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 77 65 16

Carballo

Avenida Ambulatorio, s/n. 15100, Carballo, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 70 34 11

Cee

Rúa Europa, 1 15270, Cee, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 74 63 11

Ferrol

Rúa Telleiras s/n. 15406, Ferrol, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 35 65 40

Ortigueira

Avenida da Constitución, s/n. 15330, Ortigueira, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 40 00 22

Administración Ribeira

Praza dos Mariñeiros, 10. 15960, Ribeira, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 87 25 00

Santiago de Compostela

Rúa de Manuel María, 5 15705, Santiago de Compostela, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 58 40 40

A Coruña

Rúa Comandante Fontanes, 10. 15003, A Coruña, A Coruña

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 981 20 13 00

Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de Lugo

Foz

Rúa Álvaro Cunqueiro, 33. 27780, Foz, Lugo

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 982 13 35 12

Monforte de Lemos

Rúa Veiguiñas, 43. 27400, Monforte de Lemos, Lugo

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 982 40 37 61

Lugo

Rúa da Raíña, 2. 27001, Lugo, Lugo

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 982 28 55 00

Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de Ourense

O Barco de Valdeorras

Rúa Lugo, 1. 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 988 32 17 47

Carballiño

Rúa de Alberto Vilanova, 22 32500, O Carballiño, Ourense

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 988 27 34 11

Celanova

Rúa Encarnación, 44 32800, Celanova, Ourense

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 988 43 17 90

Verín

Rúa Colón, 2 32600, Verín, Ourense

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 988 41 15 10

Ourense

Rúa Santo Domingo, 25. 32003, Ourense, Ourense

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 988 23 25 11

Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de Pontevedra

A Estrada

Avenida Benito Vigo, 51. 36680, A Estrada, Pontevedra

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 986 57 22 11

Ponteareas

Avenida de Galicia s/n 36860, Ponteareas, Pontevedra

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 986 64 15 25

Tui

Praza San Fernando, 2. 36700, Tui, Pontevedra

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 986 60 04 00

Vilagarcía de Arousa

Rúa Elpidio Villaverde, 3 36600, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 986 50 64 11

Pontevedra

Avenida María Victoria Moreno, 45 36003, Pontevedra, Pontevedra

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 986 85 15 31

Vigo

Rúa Lalín, 2. 36209, Vigo, Pontevedra

Horario: de 9 a 14 horas.

Teléfono: 986 20 24 11

Así que, cando realices a túa Declaración da Renda a través de internet, por teléfono ou de forma presencial, revisa sempre que os teus datos fiscais están correctos e bota un ollo ás novidades e diferentes deducións aplicables na campaña da Renta 2023-2024 en Galicia.