O martes 11 de abril arrinca unha nova campaña da Renda: 2022-2023. A partir dese momento, xa podes realizar a declaración a través de internet ou, uns días máis tarde, solicitar a túa cita previa para facela de forma telefónica ou presencial. Toma nota das principais datas a ter en conta, deducións estatais e autonómicas e as novidades nos tramos do IRPF en Galicia.

Antes de sentar a facer a declaración, a primeira gran dúbida que debes resolver é saber se estás obrigado/a a presentar a declaración da renda.

Para responder esta pregunta, debes ter en conta as fontes das que procede cada renda e que cantidade corresponde a cada unha delas (no caso de que sexan varias). Porque non é o mesmo, por exemplo, se se trata de rendementos do traballo que se son rendementos de capital mobiliario ou inmobiliario ou ganancias patrimoniais.

De forma xeral, se ingresaches máis de 22.000 euros procedentes dun único pagador ou 14.000 euros de varios pagadores, a resposta é si, tócache facer a declaración da renda.

Modalidades de Declaración da Renda

Con carácter xeral, a declaración do IRPF preséntase de forma individual.

Con todo, as persoas integradas nunha unidade familiar poden declarar de forma conxunta.

Unha unidade familiar está integrada, en caso de matrimonio, polos cónxuxes, fillos menores e aqueles maiores de idade con algún tipo de discapacidade recoñecida ou incapacitados xudicialmente.

Cando non existe matrimonio ou nos casos de separación legal, a unidade familiar inclúe ao pai ou a nai e á totalidade dos fillos que convivan cun ou outro.

É importante saber que, se algún dos membros da unidade familiar presenta declaración individual, os restantes membros tamén deberán utilizar este mesmo réxime e que para realizar unha declaración conxunta existe unha contía mínima por contribuínte, correspondente a 5.550 € anuais.

Como se obtén o borrador da declaración da renda

Actualmente, a forma máis habitual de realizar a declaración da renda é a través de internet. Neste caso, o borrador de declaración xérase e obtense a través do servizo Renta WEB.

Así que para chegar a el debes ir ao apartado "Renta 2022" da web da Axencia Tributaria e facer clic na opción "Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)".

Unha vez que te identifiques, terás acceso ao teu borrador de declaración, no que xa deberías ver incorporados de maneira automática a gran maioría dos teus datos fiscais. Podes revisalos, modificar, engadir ou suprimir o que estimes necesario e, finalmente, presentar e aprobar o borrador de declaración.

Se non estiveses de acordo co borrador de declaración xerado nin cos datos indicados, o programa Renda Web permíteche elaborar a túa propia declaración introducindo os teus datos. Iso si, os cálculos realizaraos automaticamente o propio programa.

Sexa dun modo ou doutro, cando teñas o borrador cos datos correctos e completos, debes ir a "Aceptar" para enviar a túa declaración, indicando a forma de pago ou devolución, os prazos e o IBAN da túa conta corrente.

Como identificarte para acceder ao borrador da declaración da renda

Para acceder aos teus datos fiscais do exercicio ou de exercicios anteriores e antes de realizar calquera xestión terás que identificarte con algún dos sistemas de identificación establecidos: Cl@ve PIN, número de referencia, certificado electrónico ou DNIe ou TOKEN.

A Cl@ve PIN é un sistema de identificación exclusivo para persoas físicas que require estar rexistrado previamente en Cl@ve. Se non dispós de certificado electrónico, podes rexistrarte por internet solicitando unha carta de invitación que enviarán por correo postal ao teu domicilio fiscal ou completando o rexistro co código Seguro de Verificación (CSV).

O número de referencia é o que indicas se elixes "Acceder identificándose con Referencia" e correspóndese co apartado 505 da túa última declaración da renda.

As outras dúas opcións de identificación son mediante o teu Certificado ou DNI electrónico ou a través dun TOKEN, unha clave temporal para actuar en nome propio ou en nome de terceiros a través da canle telefónica.

Deducións na declaración da renda 2022 en Galicia

É fundamental revisar as deducións e desgravacións das que te podes beneficiar.

Lembra que para introducilas ou modificalas debes facer clic en "continuar coa declaración" na parte superior e ir enchendo as distintas casiñas e páxinas.

Seguramente xa teñas en mente as principais deducións que se aplican no teu caso, pero cada ano hai novidades, así que repasamos algunhas das máis habituais das que podes beneficiarte se vives en Galicia:

 • Achegas a plans de pensións, que se declaran como rendementos do traballo. A achega máxima que se pode desgravar nos plans de pensións privados individuais reduciuse a 1.500 euros.
 • Adquisición ou alugueiro de vivenda habitual. No caso de compra, sempre que se realizara antes de xaneiro de 2013. Se se trata dun alugueiro, a dedución estatal só aplica a arrendamentos anteriores a 2015 e para inquilinos/as con rendas inferiores a 24.107 euros, aínda que existen tamén deducións autonómicas específicas en Galicia para menores de 35 anos. Podes consultar requisitos e detalles na páxina web da Agencia Tributaria.
 • Nacemento ou adopción.
 • Familia numerosa.
 • Acollemento de menores. Ata 300 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar.
 • Coidados de persoas maiores de 65 anos e con algún tipo de discapacidade.
 • Gastos en novas tecnoloxías derivados de contratar a conexión de liñas de alta velocidade para uso exclusivo no fogar.
 • Adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación con domicilio social e fiscal en Galicia ou en empresas que desenvolvan actividades agrarias.
 • Doazóns con fins innovadores ou científicos.
 • Investimentos en materia de eficiencia enerxética ou climatización en vivendas.
 • Tramos de IRPF en Galicia para a Renda 2022-2023

  Entre as novidades tributarias deste ano destacan os tramos autonómicos.

  En Galicia, rebaixouse do 9,4 ao 9% o tipo mínimo impositivo, o do primeiro tramo da tarifa aplicable á base liquidable xeral. Ademais, os tres primeiros tramos quedan nun 4,3%.

  Así quedan os tramos de IRPF en Galicia:

 • De 0 a 12.985 €, o tipo aplicable é un 9,00%.

 • De 12.985 € a 21.068 €, o 11,65%.
 • De 21.068 € a 35.200 €, un 14,90%.
 • De 35.200 € a 60.000 €, un 18,40%.
 • E de 60.000 € en diante, aplica un 22,50%.
 • Como solicitar cita previa para a declaración da renda en Galicia

  Como che dicimos, a web e as apps da Axencia Tributaria permítenche facer a declaración da renda de forma íntegra e cómoda a través de internet.

  Pero tamén contas coa opción de realizala a través do teléfono ou de forma presencial nas oficinas de Facenda ou de entidades colaboradoras.

  Neste caso, a partir do día 3 de maio podes solicitar a túa cita previa para atención telefónica, opción que xa estará plenamente operativa dende o 5 de maio.

  Para iso, a AEAT pon en marcha o "Plan Le Llamamos", para o que podes contactar a través da páxina web ou da app da Axencia Tributaria ou a través dos teléfonos 91 553 00 71 ou 901 22 33 44 (de luns a venres, de 09:00 a 19:00 horas) e 91 535 73 26 ou 901 12 12 24 (teléfono automático).

  E a partir do día 25 de maio tes tamén a posibilidade de solicitar cita previa para atención presencial polas mesmas vías, excepto o teléfono automático. As citas presenciais realizaranse dende o día 1 de xuño.

  O día 29 de xuño é o último día que podes solicitar cita previa para a campaña da renda 2022 pois finaliza ao día seguinte, o venres 30 de xuño.

  Onde facer a declaración da renda en Galicia

  Contámosche as oficinas da Axencia Tributaria en Galicia, onde poderás acudir a facer a declaración da renda tras pedir cita previa.

  Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de A Coruña

  Betanzos

  Praza da Constitución, 9. 15301, Betanzos, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 77 65 16

  Carballo

  Avenida Ambulatorio, s/n. 15100, Carballo, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 70 34 11

  Cee

  Rúa Europa, 1 15270, Cee, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 74 63 11

  Ferrol

  Rúa Telleiras s/n. 15406, Ferrol, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 35 65 40

  Ortigueira

  Avenida da Constitución, s/n. 15330, Ortigueira, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 40 00 22

  Administración Ribeira

  Praza dos Mariñeiros, 10. 15960, Ribeira, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 87 25 00

  Santiago de Compostela

  Rúa de Manuel María, 5 15705, Santiago de Compostela, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 58 40 40

  A Coruña

  Rúa Comandante Fontanes, 10. 15003, A Coruña, A Coruña

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 981 20 13 00

  Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de Lugo

  Foz

  Rúa Álvaro Cunqueiro, 33. 27780, Foz, Lugo

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 982 13 35 12

  Monforte de Lemos

  Rúa Veiguiñas, 43. 27400, Monforte de Lemos, Lugo

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 982 40 37 61

  Lugo

  Rúa da Raíña, 2. 27001, Lugo, Lugo

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 982 28 55 00

  Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de Ourense

  O Barco de Valdeorras

  Rúa Lugo, 1. 32300, O Barco de Valdeorras, Ourense

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 988 32 17 47

  Carballiño

  Rúa de Alberto Vilanova, 22 32500, O Carballiño, Ourense

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 988 27 34 11

  Celanova

  Rúa Encarnación, 44 32800, Celanova, Ourense

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 988 43 17 90

  Verín

  Rúa Colón, 2 32600, Verín, Ourense

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 988 41 15 10

  Ourense

  Rúa Santo Domingo, 25. 32003, Ourense, Ourense

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 988 23 25 11

  Oficinas da Axencia Tributaria na provincia de Pontevedra

  A Estrada

  Avenida Benito Vigo, 51. 36680, A Estrada, Pontevedra

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 986 57 22 11

  Ponteareas

  Avenida de Galicia s/n 36860, Ponteareas, Pontevedra

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 986 64 15 25

  Tui

  Praza San Fernando, 2. 36700, Tui, Pontevedra

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 986 60 04 00

  Vilagarcía de Arousa

  Rúa Elpidio Villaverde, 3 36600, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 986 50 64 11

  Pontevedra

  Avenida María Victoria Moreno, 45 36003, Pontevedra, Pontevedra

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 986 85 15 31

  Vigo

  Rúa Lalín, 2. 36209, Vigo, Pontevedra

  Horario: de 9 a 14 horas.

  Teléfono: 986 20 24 11

  Así que, cando realices a túa declaración da renda a través de internet, por teléfono ou de forma presencial, revisa sempre que os teus datos fiscais están correctos e bota un ollo ás novidades e diferentes deducións aplicables cada ano.